Budowa ścieżki rowerowej w Chałupach na finiszu (foto i wideo)

Budowa ścieżki rowerowej w Chałupach na finiszu (link otworzy duże zdjęcie)


Popularna trasa rowerowa na półwyspie helskim jeszcze w maju uzupełni się o odcinek w Chałupach. Prace obejmujące budowę ścieżki, przebiegającej przy popularnym "Szperku" wzdłuż Zatoki Puckiej, a także wykonanie przystanku rowerowego, są już na ukończeniu. Taka informacja na pewno ucieszy amatorów "dwóch kółek" oraz pięknych widoków.

Łącznie w Chałupach wybudowana zostanie droga rowerowa o powierzchni 1 862,50 m2, o szerokości stałej 2 metrów, a na promenadzie nabrzeża - zmiennej tj. 2-3 metrów. Inwestycja obejmuje także przebudowę umocnień wału, wykonanie rozbieralnej barierki ochronnej, montaż tablic informacyjnych, czy wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Przewiduje odcinki trasy o nawierzchni asfaltowej, jak i z kostki brukowej. Ponadto w ramach zadania wybudowany zostanie przystanek rowerowy z wiatą, ławkami, stojakami, przybornikiem, tablicą informacyjną i koszem na śmieci.

Koszt wykonania robót - budowy ścieżki i przystanku - wynosi blisko 1 milion złotych. Zadanie realizowane jest zgodnie z projektem "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przypomnijmy, równolegle do ścieżki w Chałupach prowadzone są prace budowlane drogi rowerowej wzdłuż DW 215 na odcinku od Władysławowa do ul. Uzdrowiskowej w Jastrzębiej Górze. Wcześniej także uzupełniony został brakujący odcinek ścieżki przy ul. Błękitnej Armii we Władysławowie.

Logotypy UE

Opublikowano: 09 maja 2019 10:49

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1709

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.