Sprzątaj po swoim psie!

Sprzątaj po swoim psie! (link otworzy duże zdjęcie)


Przypominamy mieszkańcom, że posiadanie psa to obowiązek, który wiąże się z podejmowaniem określonych zachowań. Do takich należy przede wszystkim sprzątanie odchodów i wyprowadzanie psa na smyczy. Właściciel, który decyduje się puścić psa wolno, ma obowiązek założyć mu kaganiec.

Na terenie gminy rozmieszczone są stacje "PSI PAKIET". To dystrybutory worków na psie odpady wraz z pojemnikami zbiorczymi do ich wyrzucania. Dzięki prostym w obsłudze stanowiskom, właściciele czworonogów w higieniczny sposób mogą zadbać o czystość miejsc publicznych, gdzie spacerują ze swoimi pupilami. Więcej na ten temat w artykule.

Obowiązek sprzątania po swoim psie będzie egzekwowany przez Straż Miejską. Jego niewykonywanie, zgodnie z art. 54 ustawy Kodeks wykroczeń, zagrożone jest karą grzywny w wysokości do 500 zł.

Opublikowano: 26 lutego 2019 10:34

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 557

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.