W Jastrzębiej Górze powstanie nowy deptak - Gmina otrzymała dofinansowanie z PROW (wideo)

Modernizacja ulicy Obrońców Westerplatte w Jastrzębiej Górze (link otworzy duże zdjęcie)


Nowy deptak w Jastrzębiej Górze powstanie po przebudowie ul. Obrońców Westerplatte. Wartość inwestycji szacuje się na około 1 400 000 złotych, z czego ponad 60% dofinansowania Gmina Władysławowo otrzyma z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To pierwsze w historii samorządu środki pozyskane z tego źródła.

Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej na długości ponad 300 metrów, chodników, zjazdów do posesji oraz przebudowę zatoki autobusowej, gdzie powstaną dwie wiaty. Modernizacja przewiduje ponadto m.in. realizację dwóch odcinków kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia oraz wymianę drzewostanu.

Zadanie ma na celu uatrakcyjnienie terenów dawnego dworca PKS, podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usprawnienie ruchu pieszego w kierunku centrum miejscowości. Termin realizacji inwestycji planowany jest w latach 2017/2018.


Opublikowano: 20 października 2016 14:46

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 3959

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.