Szotland i Śródmieście połączone ciągiem pieszo-rowerowym (foto)

Ciąg pieszo-rowerowy Szkutników-Hallera we Władysławowie (link otworzy duże zdjęcie)


Zakończyły się prace związane z realizacją łącznika ul. Szkutników z ul. gen. J. Hallera we Władysławowie. W ramach inwestycji wybudowano ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej, oświetlony lampami typu LED. Przy okazji wykonano sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami.

Połączenie najstarszej dzielnicy Władysławowa z centrum miasta to dobra wiadomość dla mieszkańców oraz turystów, spacerujących tą drogą na plażę. Teraz mogą oni ją pokonać „suchą stopą” przez szeroki na 3 metry ciąg pieszo-rowerowy. – Systematycznie staramy się rozbudowywać infrastrukturę pieszo-drogową, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb tak mieszkańców, jak i turystów. Łącznik pomiędzy ulicą Szkutników a Śródmieściem, prowadzący bezpośrednio do Domu Rybaka, jest jedną z takich inwestycji. Poprawi się komfort i bezpieczeństwo poruszających się tędy pieszych oraz rowerzystów – mówi Burmistrz Władysławowa Roman Kużel.  

Ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej o łącznej powierzchni blisko 993 m2 dodatkowo oświetlony został lampami typu LED. Koszt inwestycji wyniósł niespełna 350 tys. zł., z czego blisko 150 tys. zł., za zakres dotyczący budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, poniosło Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Sp. z o.o. we Władysławowie.

Opublikowano: 19 lipca 2017 13:55

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1650

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.