Burmistrz podpisał umowę na utworzenie Publicznego Przedszkola (foto i wideo)

Burmistrz podpisał umowę na utworzenie Publicznego Przedszkola (link otworzy duże zdjęcie)


17 października w Urzędzie Miejskim we Władysławowie Burmistrz Roman Kużel i Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski podpisali umowę na utworzenie pierwszego w gminie Publicznego Przedszkola. Placówka na 110 miejsc dla dzieci powstanie w obecnym budynku Szkoły Podstawowej nr 3 we Władysławowie. Projekt, finansowany ze środków unijnych na poziomie 85%, obejmuje również m.in. zajęcia dodatkowe oraz wyrównawcze dla dzieci, a dla nauczycieli możliwości podnoszenia kwalifikacji.

Po trwającym roku szkolnym 2018/2019 budynek SP nr 3 przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie zmieni swoje przeznaczenie. Powstanie tam pierwsze w Gminie Władysławowo Publiczne Przedszkole na 110 trwałych miejsc przedszkolnych. Projekt oprócz adaptacji obiektu, obejmuje również szereg dodatkowych działań. Wśród nich można wymienić m.in. zajęcia z oligofrenopedagogiem, terapie integracji sensorycznej, zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci (logopeda, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, sensoryczne) oraz zajęcia edukacyjne, rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności porozumiewania się w języku obcym. Szansę na podniesienie kwalifikacji w ramach zaplanowanych kursów i studiów podyplomowych będą mieć również nauczyciele.

Projekt pn. "Zaczynamy od przedszkola! – Utworzenie 110 trwałych miejsc przedszkolnych w gminie Władysławowo" realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji z Pucka i prowadzony będzie w ramach Działania 3.1. Edukacja Przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, na który Gmina Władysławowo uzyskała dofinansowanie w kwocie 2 355 088,66 zł, co stanowi poziom 85% wydatków całkowitych.

Logotypy UE

Opublikowano: 17 października 2018 14:51

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 955

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.