Centrum Władysławowa zostanie uporządkowane! (wideo)

Centrum Władysławowa zostanie uporządkowane! (link otworzy duże zdjęcie)


Burmistrz Władysławowa Roman Kużel podpisał niezwykle ważny akt notarialny, otwierający możliwości zagospodarowania centrum Władysławowa. Chodzi o grunty przy ul. gen. Józefa Hallera, na przeciwko Urzędu Miejskiego, które teraz m.in. pod względem komunikacyjnym, mogą zostać w pełni uporządkowane.

Nieruchomości o powierzchni 5920 m2 przejęto od właściciela prywatnego na zasadzie wymiany gruntów. To niezwykle ważny i strategiczny krok, dający po dziesięcioleciach stagnacji w tym temacie, wreszcie możliwości działania. Gmina Władysławowo będzie mogła uregulować komunikacyjnie teren w centrum. Oznacza to projektowanie ciągów pieszych, dróg oraz sieci wodno-kanalizacyjnej, od których jest już prosta droga do zagospodarowania. Zgodnie z planem przewiduje ono m.in. budowę kamieniczek oraz placu o funkcji reprezentacyjnej i wypoczynkowej. Otwarta przestrzeń publiczna zakłada także elementy małej architektury, trawniki, czy akcenty ozdobne jak np. fontannę.

Od początku VII kadencji tj. 2014 roku Gmina Władysławowo pozyskała w tym rejonie łącznie blisko hektar powierzchni, a dokładnie 9472 m2 (działki zaznaczone na załączonej mapie w kolorze żółtym; w kolorze niebieskim pozostałe gminne własności).

Opublikowano: 19 października 2018 13:15

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 2295

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.